plan i program

PLAN RADA ZA 2011. GODINU

Na temelju Statutarnih odredbi te na temelju dosadašnjih rezultata  i iskustava predlažemo da se Plan rada za 2011. godinu Bioetičkog društva BiH koncentrira na slijedeće glavne zadaće:

 1. Tijekom 2011. godine organizirati Treći međunarodni bioetički simpozij.
 2. Na osnovu materijala s bioetičkog simpozija objaviti Zbornik po obrascu prvog i drugog objavljenog Zbornika.
 3. Svaka od naših podružnica, u saradnji s Upravnim odborom Društva, organizirati jednu Tribinu, prednost imaju Zenica i Banja Luka.
 4. Sudjelovati na Lošinjskim danima bioetike i  na drugim međunarodnim aktivnostima.
 5. Pojačati oblike javne prezentacije rada Bioetičkog društva u BiH.
 6. Poduprijeti finansijsku potporu  Društvu
 7. Društvo „Stubovi djeca svijeta“ ponudili sve oblike saradnje Društvu.                  

PLAN RADA ZA 2010. GODINU

Na temelju Statutarnih odredbi te na temelju dosadašnjih rezultata  i iskustava predlažemo da se Plan rada za 2010. godinu Bioetičkog društva BiH koncentrira na slijedeće glavne zadaće:

 1. Prema već dogovorenom planu osnovati podružnicu u Bihaću
 2. Održati tribinu u Bihaću nakon osnivanja podružnice
 3. Sudjelovati na Lošinjskim danima bioetike i  na drugim međunarodnim aktivnostima.
 4. Pojačati oblike javne prezentacije rada Bioetičkog društva u BiH.
 5. Poduprijeti finansijsku potporu  Društvu
 6.  Saradjivati sa Društvom „Stubovi djeca svijeta“ koji su na Skupštini ponudili sve oblike saradnje Društvu.                  

PLAN RADA ZA 2009. GODINU

Na temelju Statutarnih odredbi te na temelju dosadašnjih rezultata  i iskustava predlažemo da se Plan rada za 2009. godinu koncentrira na slijedeće glavne zadaće:

 1. Objaviti Zbornik radova  sa održanog Drugog međunarodnog bioetičkog simpozija u Sarajevo.
 2. Organizirati najmanje dvije do tri Javne tribine tokom 2009.godine. Očekuje se u aprilu organizacija Tribine u Mostaru.
 3. Organizirati cjelodnevni «Dan bioetike» koji bi imao i promotivni i radni dio.
 4. Sudjelovati na Lošinjskim danima bioetike, na Jugoistočno-evropskom bioetičkom forumu  kao i na drugim bioetičkim međunarodnim aktivnostima.
 5. Učešće članova Upravnog odbora na post-diplomskim studijama u zemlji i inostranstvu. U toku 2009.godine sarađivati sa drugim bioetičkim udruženjima u regionu i šire.

6.   Odlazak dva člana UO  na poziv  Njemačke (Bochum).
7.   Pojačati oblike medijske javne prezentacije rada Bioetičkog društva u Bosni i Hercegovini

PLAN RADA ZA 2008. GODINU

Na temelju Statutarnih odredbi te na temelju dosadasnjih rezultata i iskustava predlazemo da se Plan rada za 2008. godinu koncentrira na slijedece glavne zadace:

1. U toku 2008. organizirati medjunarodnu bioeticku konferenciju
2. Na osnovu materijala sa konferencije objaviti knjigu/zbornik po obrascu prvog objavljenog zbornika
3. Organizirati 1-2 bioeticke tribine
4. U toku 2008. organizirati cjelodnevni «Dan bioetike» koji bi imao i promotivni i radni dio
5. Sudjelovati na Losinjskim danima bioetike, na Jugoistocno-evropskom bioetickom forumu kao i na drugim bioetickim medjunarodnim aktivnostima (ukoliko se u kalendaru 2008.takve aktivnosti ponude).
6. Pojacati oblike medijske javne prezentacije rada Bioetickog drustva u Bosni i Hercegovini

PLAN RADA ZA 2007. GODINU

Bioeticko drustvo tokom 2007. godine mora u skladu sa clanom 19. Statuta odrzati godisnju skupstinu.

Planira se objavljivanje Zbornika radova predstavljenih na Prvom medjunarodnom bioetickom simpoziju u Bosni i Hercegovini “Integrativna bioetika i izazovi suvremene civilizacije” (Sarajevo, 31.3.-1.4.2006). Profesor Velimir Valjan je u rad na pripremanju zbornika ukljucio prof. dr Antu Covica i Hrvoja Jurica iz Zagreba.
Vec su u toku aktivnosti na organizovanju niza bioetickih tribina u razlicitim gradovima Bosne i Hercegovine, od kojih su tokom 2006. godine odrzane tribine u Sarajevu i Tuzli. U nastavku tih napora planira se odrzavanje bioetickih tribina u Novoj Biloj, Banja Luci i Mostaru.
Bioeticko drustvo treba da delegira predstavnike koji ce aktivno ucestvovati na 6. Losinjskim Danima Bioetike “Integrativna bioetika: nova epoha” od 10. do 13. juna, te na Medjunarodnom bioetickom forumu za jugoistocnu Evropu (3. Südosteuropäisches Bioethik-Forum), u septembru 2007. godine, oboje u Malom Losinju. Posebna paznja Bioetickog drustva u Bosni i Hercegovini na Bioetickom forumu u Malom Losinju ce biti posvecena ucescu na okruglom stolu “Voda kao bioeticki problem”.
Na osnovu prijedloga Bojana Sosica izne senom 9.11.2006. na sastanku o odrzavanju bioeticke tribine u Tuzli, o razvijanju projekta na promociji donorske mreze u kantonu Sarajevo, ciji bi nosilac bio HealthNet International u saradnji s Bioetickim drustvom, proveden je niz aktivnosti koje su dovele do predlaganja tog projekta za finansiranje u Programu lokalnih inicijativa Kanadske agencije za medjunarodni razvoj (CIDA) . Projekat je predlozen pod naslovom “Establishment of the Sarajevo Organ Donor Network”.
U slucaju da projekat bude prihvacen i finansiran tokom 2007. godine (planirano trajanje projekta je dvanaest mjeseci), Bioeticko drustvo treba da preuzme vodecu ulogu u pripremanju i odrzavanju specificnih skupova posvecenih istrazivanju etickih pitanja u vezi s kadavericnom transplantacijom organa i vjerskih vidjenja te problematike, da ucestvuje u javnim predavanjima (u skolama, na Univerzitetu u Sarajevu) posvecenim toj temi, ukljucujuci pri tome relevantne strucnjake iz Bosne i Hercegovine i po potrebi iz inozemstva. Pri tome treba iskoristiti redovne javne istupe Bioetickog drustva za promociju projekta te podrzati ukljucivanje mladih medicinskih strucnjaka i studenata u aktivnosti vezane za projekat uspostave organizacije donorske mreze u Kantonu Sarajevo.
Tokom 2007. godine Bioeticko drustvo ce kontinuirano voditi brigu o medijskoj promociji svojih aktivnosti, ukljucujuci tu redovno azuriranje internet stranice Drustva ( www.bioetika-sa.ba ). Aktivnosti Drustva tokom cijele godine treba da olaksaju i ukljuce pripreme za odrzavanje bioetickog simpozijuma u Bosni i Hercegovini tokom 2008. godine.
Bioeticko drustvo ce se prema potrebi i ukazanim prilikama ukljucivati i u druge aktivnosti u skladu sa Statutom Drustva.