3. međunarodni bioetički simpozij, 2012

t

t

 

 

 

 

 

 

 

 

10. lošinski dani bioetike, 2011 t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. lošinski dani bioetike, 2010f

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. lošinski dani bioetike, 2009r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. lošinski dani bioetike, 2006g

 

 

d

 

 

e

 

 

u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bioetički simpozij u mostaru , 2009 t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.bioetički forum za jugoistočnu europu , 2009 t

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.međunarodni simpozij bioetički simpozij sarajevo, 2008 t

 

s

 

p

 

u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

simpozij i tribine

3. MEĐUNARODNI BIOETIČKI SIMPOZIJ U BOSNI I HERCEGOVINI,2012

 

U Sarajevu je 25. i 26. maja 2012.godine održan  treći po redu međunarodni bioetički simpozij pod naslovom Integrativna bioetika pred izazovima biotehnologije. Velik broj izlagača, njih preko trideset, i to iz različitih područja kako znanosti tako i svjetonazorskih opredjeljenja, jasan je pokazatelj da bioetika uključuje i povezuje različite pristupe i perspektive.

Simpozij je pozdravio gradonačelnik Sarajeva, prof.dr.Alija Behmen,  fra Lovro Gavran, provincijal Franjevačke provincije Bosne srebrene, te predstavnici Crne Gore, Makedonije i Srbije.

Nakon održavanja simpozijuma izdat je i Zbornik radova  pod nazivom „Integrativna bioetika pred izazovima biotehnologije“

Zbornik se može nabaviti u prostorijama Fondeka, ulica Branilaca Sarajeva 47/V. Telefon: 033 211 354

 

10.LOŠINSKI DANI BIOETIKE,2011

Deseti, jubilarni Lošinjski dani bioetike održani su od 15.-18.05.2011.g. u Malom Lošinju.  U okviru ovogodišnjih dana bioetike održan je:

  • Međunarodni simpozij "Integrativna bioetika i nova epoha",
  • Studentska bioetička radionica "Ksenobioetika: izvanzemaljski oblici života u

       bioetičkoj perspektivi"

  • Okrugli sto "Od liječenja do prepravljanja čovjeka – gdje je granica medicinsko tehničkog zahvata?"

U okviru međunarodnog simpozija prezentirano je više od 60 radova – referata iz različitih područja integrativne bioetike. Diskutovalo se o empatiji između zdravstvenog radnika i pacijenta, savremenim lijekovima i pitanjima njihovog efekta, genetski modificiranoj pehrani, pitanjima socijalne bioetike i sl. U diskusijama su participirali naučnici koji se bave filozofijom, medicinom, pravom, sociologijom, psihologijom te stručnjaci drugih profesija koji se bave bioetikom.
Ativno učešće ispred KCUS i Bioetičkog društva u BiH imali su:
Amer Ovčina i aut. sa radom pod nazivom: "Zadovoljstvo zdravstvenim uslugama kod povratnika na području Hercegovačko neretvanskog Kantona",
Mr.sci. Dženana Kuluglija, psiholog, „Suosjećanje i razumjevanje pacijenta- bioetičke dileme“
Elmina Bešović i aut. „Dodir kao dio neverbalne komunikacije- bioetičke dileme“
Samuela Kata Bešker, Integrativna bioetika – „Djeca bijelog roblja“
Zarema Obradović i sar. „Imunizacija kao univerzalno ljudsko pravi ili etički problem“
Ifeta Ćesir Škoro- „Starenje i etičke dileme“.
Prof.dr Safvet Halilović- „Bioetička pitanja u fetvama šejha Al Qardawija“
Prof.dr Nusret Isanović- „Bioetika u dobu zaborava čovjeka“
Posebno su bila zapažena izlaganja na temu: Presađivanje prirodnih organa- mogućnosti i dileme, Skalpelom do sreće ili tome kako je nož postao najbolji psihoterapeut, Infuzija-lijek ili otrov, Pravobranintelj pacijenta-pro et contra.
U okviru manifestacije 10. Lošinjski dani bioetike promovirana su vrlo zanimljiva recentna bioetička izdanja i monografije.
Dani etike studenata, nastavnika i saradnika Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, autorice Prof.dr Ajnije Omanić
Bošnjačka kultura ponašanja, autorice: Mevlida Serdarević i Ajnija Omanić
Knjige je prezentirao: Prim.Dr Fahrudin Kulenović

Bioetika i dijete- Prof. Dr Ante Čović
Druga strana potrošačkog raja, Valerije Vrček
Obnova zdravstva, Dražen Gorjanski
Bioetičke perspektive, Prof.dr Nada Gosić
Bioetička ekumena, prof.dr Ivan Cifrić
Sestrinska profesija u svijetlu bioetičkog pluriperspektivizma, Sonja Kalauz
Law, Public Health Care System and Society, Volume 5
Bioetički časopisi: JAHR, godišnjak katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini Medicinskog fakulteta u Rijeci, Socijalna ekologija, Zagreb, Mef.hr, Zagreb, The Holistic Approach to Environment, Zagreb.

Ovogodišnji Lošinjski dani bioetike su protekli u lijepom druženju i razmjeni iskustava na polju bioetike, te donošenju novih planova za budućnost.
Organizator je u okviru manifestacije organizirao veče druženja i podjsećanja na dosadašnje organizirane Lošinjske dane bioetike, gdje je istaknuto da su učesnici iz BiH bili zastupljeni u najvećem broju u odnosu na ostale zemlje.

 

9. LOŠINJSKI DANI BIOETIKE,2010

Lošinjski dani bioetike po redu deveti, održani su od 16.-19.05.2010.g. u Malom Lošinju.  U okviru ovogodišnjih dana bioetike održan je:

  • Međunarodni simpozij "Integrativna bioetika i nova epoha",
  • Studentska bioetička radionica "Bioetika i umjetnost"
  • Okrugli sto "Lijekovi između profita i zdravlja"

U okviru međunarodnog simpozija prezentirano je više od 80 radova iz različitih područja integrativne bioetike. Raspravljalo se o pravima pacijenata, uključujući prava na informiranost i informirani pristanak, pravima dostojanstvene smrti, problemima eutanazije i distanazije. U diskusijama su participirali naučnici koji se bave filozofijom, medicinom, pravom, sociologijom, te stručnjaci drugih profesija.
Za Okruglim stolom pod nazivom "Lijekovi između profita i zdravlja", govorilo se medicini u službi korporacijskih interesa, moći farmaceutskih industrija i njihovom upravljanju sa zdravstvenim radnicima, neekonomičnoj, neetičnoj upotrebi lijekova i dr.
Aktivno učešće ispred KCUS i Bioetičkog društva u BiH imali su:
Dr Guillaume Thiery,  medicinski šef intenzivne internističke terapije KCUS sa radom pod nazivom: "Briga na kraju života u intenzivnoj njezi: francuski pristup",
Dr Amer Iglica sa radom "Etičke dileme u jedinicama intenzivne internističke terapije,
Amer Ovčina, dipl.med.teh. sa radom "Etičke dileme u terapijskim zajednicama za liječenje/ resocijalizaciju bivših ovisnika".
Ispred Fakulteta zdravstvenih studija i Bioetičkog društva u BiH učešće je imala prof.dr Zarema Obradović sa radom: "HIV/AIDS stalna etička dilema"
Ispred NVO "Fondeko" Sarajevo i Bioetičkog društva u BiH, aktivno učešće je imala je
 g-đa Ana Mrdović, dipl.inž. hort. sa radom "Ukrasne biljke u bioetici" – Topiari i otkidanje ocvjetalih cvjetova.

U okviru manifestacije 9. Lošinjski dani bioetike promovirana su vrlo zanimljiva recentna bioetička izdanja i monografije.
Integrativna bioetika i interkulturalnost- Bioetičko društvo u BiH, urednik Prof.dr fra Velimir Valjan
Korupcija u hrvatskom zdravstvu, autor Dražen Gorjanski
Tajne mozga, Doc.dr Amir Muzur
Uvod u bioetiku, Prof.dr Michele Aramini
Wert und Wurde der nichtmenschilchen, autor Walter Schweidler
Bioetika i feminizam, urednik Matija Iviček
Bioetički mozaik, urednik Tomislav Krznar
Bioetika za učenike srednjih škola, autor Tomislav Reškovac
Medicina i bioetika, autorica Prof.Dr. sci. med.  Aleksandra Frković
GMO između prisile i otpora, autorica Valerije Vrček
Specizam, autor Joan Dunayer
JAHR, godišnjak katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini Medicinskog fakulteta u Rijeci.

Ovogodišnji Lošinjski dani bioetike su protekli u lijepom druženju i razmjeni iskustava na polju bioetike, te donošenju novih planova za budućnost koja se odnose na usmjeravanje društva ka ljepoti življenja.

8. LOŠINJSKI DANI BIOETIKE,2009

Održani su u Malom Lošinju od 17-20.maja/svibanja 2009.godine koji su uključivali:

  1. međunarodni simpozij „Integrativna bioetika i nova epoha“
  2. studentska bioetička radionica „Bioetika i feminizam“
  3. okrugli stol „Hrvatska i GMO -deset godina poslije“

Središnje mjesto u okviru Lošinjskih dana bioetike svakako zauzima međunarodni simpozi „Integrativna bioetika i nova epoha“ sa mnogobrojnim učesnicima iz cijeloga svijeta. U sklopu znanstvenog dijela manifestacije, pored simpozija, održavaju se okrugli stolovi na kojima se rasprava posebno fokusira na neke od akruelnih bioetičkih problema, zatim studenske bioetičke radionice, te predstavljanje recentnih bioetičkih izdanja.
Učešće u radu simpozija je uzelo preko 100 naučnih, kulturnih, vjerskih i drugih predavača. Prezentirano je oko 90 predavanja koji su prezentirani u nekoliko sekcija tokom rada simpozija. Tokom održavanja simpozija izveden je i kulturno umjetnički program raznovrsnoh sadržaja, od kazališnih predstava i koncerata do izložbi i književnih priredbi.

SIMPOZIJ U MOSTARU, 2009

Na Medicinskom fakultetu u Mostaru 25. travnja, 2009.godine odrzan je simpozij na temu:
Bioetika i znanost u medicini.
Na simpoziju su prezentirali brojni predavaci sa sljedecim temama:

Fra Velimir Valjan:
Nastanak, sirenje i definicija bioetike

Prof. dr. Tomislav Jozic:
Osnivanje i temeljna programska zadaca bioetickog drustva u Bosni i Hercegovini

Akademik Slobodan Loga:
Interdisciplinarnost u danasnjoj znanosti

Prof. dr.Ljerka Ostojic, doc.dr.Boris Maslov, doc. dr.Dragan Babic:
Bioetika i ljudska prava

Prof. dr.Miro Jakovljevic:
Bioetika moderne i postmoderne znanosti u medicini

Prof. dr.Zdravko Lackovic, prof. dr.Miro Jakovljevic, doc. dr.Ana Borovecki:
Bioetika i odgovorno ponasanje u znanosti

Prof. Jasmina Krehic, prof. dr.Faris Gavrankapetanovic:
Najaktualniji bioeticki problemi u danasnjoj medicini

Prof. dr.Ismet Ceric:
Eticki komiteti u svjetlu bioetike

Prof. dr. Zoran Tomic, prof. dr.Slavica Juka:
Odnosi s javnoscu i bioetika: Prikaz slucaja

Na kraju simpozija doneseni su slijedeci zakljucci:
- osnivanje ogranka Bietickoga drustva u Mostaru
- povecati aktivnosti objavljivanja stavova i zakljucaka Bioetickoga drustva prema pisanim i elektronickim medijima
- organizirati okrugli stol za promoviranje znacenja i sadrzaja bioetike kao dijaloske discipline
- organizirati bioeticke tribine u vecim gradovima HNZ

5.BIOETIčKI FORUM ZA JUGOISTOčNU EUROPU,2009

U Sarajevu je odrzana Internacionalna konferencija 5. Bioetickog foruma za jugoistocnu Evropu pod nazivom „Bioetika između religije I sekularizma“ 20. i 21. novembra/studenog 2009.godine.

Ovo je prvi put da Bioeticki forum za jugoistočnu Evropu organizira mezunarodnu konferenciju u Bosni i Hercegovini uz podršku Bioetickog društva u BiH, Akademije nauka i umjetnosti BiH i Referalnog centra za bioetiku u jugoistocnoj Evropi (Zagreb).

Uz brojne ucesnike iz Njemacke, Bugarske, Hrvatske, Slovenije,  Srbije, Makedonije i BiH, ovo je potvrda da Bioeticko drustvo u BiH, a na taj nacin i nasa drzava, ima svoje mjesto u krugu evropskih bioetickih drustava.

2. MEĐUNARODNI BIOETIčKI SIMPOZIJ U BOSNI I HERCEGOVINI,2008

         „Integrativna bioetika i interkulturalnost“

Drugi međunarodni bioetički simpozij u BiH bio je na tragu daljeg jačanja spomenute bioetičke osjećajnosti u BiH, ali i potrebe da se na njemu razmijene bioetička razmišljanja o mnogim problemima koje nameće razvoj znanosti i tehnološki napredak. Velik broj izlagača, i to iz različitih područja kako znanosti tako i svjetonazorskih opredjeljenja, jasan je pokazatelj da bioetika uključuje i povezuje različite pristupe i perspektive. Integrativnost i interkulturalnost bitni su bioetički atributi. Promatranje života iz različitih perspektiva, pluriperspektivizam i interkulturalnost, metodološko je polazište integrativne bioetike.

Koncept integrativne bioetike na poseban način može pokazati svoju plodonosnost upravo u kulturnim i društvenim prilikama Bosne i Hercegovine. Naime, kulturne i religijske raznolikosti, kojima Bosna i Hercegovina inače obiluje, postaju kulturnim bogatstvom i civilizacijskom prednošću tek onda kad se među njima uspostavi istinska duhovna komunikacija. Integrativna bioetika u tom pogledu otvara brojne mogućnosti koje se već ostvaruju na raznim bioetičkim forumima na kojima sudjeluju.

7. LOšINSKI DANI BIOETIKE,2008

Ovogodisnji Losinjski dani bioetike (Mali Losinj, 8.-11. lipnja 2008.) ukljucuju:
- medjunarodni simpozij „Integrativna bioetika i nova epoha“,
- studensku bioeticku radionicu „Zdravlje: pluriperspektivni bioeticki pristup“
- oktugli stol „Plodovi zemlje: hrana za ziva bica ili hrana za strojeve?“.

Znanstveni dio manifestacije programski se zasniva na ideji „integrativne bioetike“. Integrativna bioetika na metodoloskom planu povezuje razlicite perspektive u jedinstveni pluriperspektivni obrazac orijentacijskog znanja, dok je na predmetnom planu usmjerena na brojne problemske sklopove u sirokom tematskom rasponu od medicinske skrbi i biomedicinskih istrazivanja preko problematike ne-ljudskih zivih bica i opcih uvjeta odrzanja zivota (ekologija) do sudbinskih pitanja suvremene civilizacije. Takav koncept oomogucuje ne samo svestranu raspravu o najsirem spektru konkretnih bioetickih problema nego i poniranje u njihovu dubinsku dimenziju u kojoj se otvaraju pitanja o karakteru i dotrajalosti znanstveno-tehnicke epohe, o metodoloskoj konstituciji i povijesnoj ulozi moderne znanosti, te o mijenama u temeljnom odnosu covjeka i prirode. Rijec je o filozofskopovijesnoj perspektivi u kojoj je moguce detektirati i pratiti procese u kojima se prelamaju svjetsko-povijesne epohe.
Na ovim danima Bioetike ucestvovalo je 9 predavaca iz BiH iz raznih oblasti( prirodno-matematickih, medicinskih, pravnih, filozofskih i teoloskih).

4.FORUM BIOETIKE JUGOISTOčNE EUROPE ,2008

"Integrativna bioetika i pluriperspektivnost"

Odrzan u Opatiji od 3. do 5. septembra 2008.godine. Ucestvovala 4 predavaca iz BiH, kao i 2 mladja naucnika.

9. SVIJETSKI KONGRES BIOETIKE, 2008

Rijeka i Opatija su bili od 3. do 8. rujna domacini 9. svjetskog kongresa bioetika, kojeg su organizirali Medicinski fakultet Sveucilista u Rijeci i Hrvatsko drustvo za klinicku bioetiku, u cemu si imali i potporu Grada Rijeke. Skup na kojem je ucestvovalo cak 740 sudionika iz 76 drzava, veliko je priznanje radu hrvatskih bioeticara i prilog razvoju bioetike u Hrvatskoj, ali i urbanog turizma u Rijeci.

3. INTERNACIONALNA LJETNA šKOLA-INTEGRATIVNA BIOETIKA ,2008

Odrzana u Opatiji i Malom Losinju od 1. do 13.9.2008.godine. U skoli su ucesce uzela 4 predavaca iz Bosne i Hercegovine, kao i jedan student.

1. TRIBINA, 2007

"Bioetika i suvremeni covjek"

Bioeticko drustvo u BiH organiziralo je, u suradnji s hrvatskom bolnicom u Novoj Biloj, pod pokroviteljstvom Akademije nauka i umjetnosti BiH, bioeticku tribinu pod naslovom BIOETIKA I SUVREMENI COVJEK.
Tribina je odrzana 16. ozujka/marta 2007. godine u dvorani kantonalne bolnice u Novoj Biloj. Na Tribini su uvodna predavanja iznijeli ugledni profesori filozofije, teologije i medicine, iz Sarajeva, Zagreba, Mostara i Tuzle, te Akademije nauka i umjetnosti BiH.
Dr. fra Velimir Valjan, Franjevacka teologija Sarajevo; Dr. Ante Covic, Filozofski fakultet Zagreb; Dr. Sulejman Bosto, Filozofski fakultet Sarajevo; Dr. fra Ivan Bubalo, Franjevacka teologija Sarajevo; Akademik Ljubomir Berberovic; Dr. Faris Gavrankapetanovic, Klinicki centar Univerziteta u Sarajevu; Dr. Nada Mladina, Medicinski fakultet Tuzla ;Dr. Ljerka Ostojic, Medicinski fakultet Mostar ; Dr. Bakir Mehic, Medicinski fakultet Sarajevo; Dr. Jasmina Krehic, Klinicki centar Univerziteta u Sarajevu.

6. LOšINSKI DANI BIOETIKE ,2007

Znanstveno-kulturna manifestacija Losinjski dani bioetike prerasta u temeljnu instituciju bioetickog zivota i bioeticke rasprave u ovom dijelu Evrope.
Sredisnje mjesto u okviru Losinjskih dana bioetike svakako zauzima medjunardni simpozij „Integrativna bioetika i nova epoha“.
Pored simpozijuma odrzana je i studentska bioeticka radionica „Tjelesne modifikacije“, okrugli sto „Voda kao bioeticki problem“, kao i kulturna i umjetnicka dogadjanja.
I na ovim Losinjskim danima bioetike je ucestvovao impozantan broj predavaca iz Bosne i Hercegovine (devet predavaca) iz oblasti medicine (razne grane), poljoprivrede, teologije.
U okviru 6.Losinjskih dana bioetike odrzan je Godisnji sastanak Upravnog odbora Medjunarodne federacije folozofskih drustava (FIPS), kao i Godisnja skupstina Hrvatskog bioetickog drustva.

1. MEĐUNARODNI BIOETIČKI SIMPOZIJ U BOSNI I HERCEGOVINI,2006

„Integrativna bioetika i izazovi suvremene civilizacije“

Bioetički simpozij, koji se pod naslovom Integrativna bioetika i izazovi suvremene civilizacije (Sarajevo, 31.3.-1.4.2006.) održao na Franjevačkoj teologiji, prvi je bioetički simpozij na području BiH. Simpozij je imao međunarodni karakter, a predstavlja također i prvi bioetički skup koji, nakon 1. Bioetičkog foruma za jugoistočnu Europu, eksplicitno, već u samom naslovu programatski prihvaća koncept integrativne bioetike, koji je, kao jedno od najvećih dostignuća, nastao upravo u dijaloškom okviru bioetičke suradnje u području južne, jugoistočne i središnje Europe.

Simpozij je imao više ciljeva, od kojih izdvajamo sljedeće: Uspostavljanje dijaloga o općim i posebnim bioetičkim pitanjima, o pojmu bioetike, njezinom sadržaju, temeljima, karakteru i ulozi; razvijanje bioetičke osjetljivosti i osnaživanje javnog, a posebno medijskog interesa za bioetičke teme; prezentiranje radova i dostignuća na području bioetike, kako domaćih tako i stranih stručnjaka. Na njemu je sudjelovalo 25 izlagača iz šest Europskih zemalja.