bioetika-sa.ba

bioetičko društvo bih

upravni odbor


Predsjednik Upravnog odbora Bioetičkog društva

Prof.dr. Dalibor Ballian

----------------------------------------------

Predsjednik Skupštine Bioetičkog udruženja

Dr. Ismet Cerić

----------------------------------------------

Akademik Ljubomir Berberović

Akademik Slobodan Loga

Prof.dr. Sulejman Bosto

Prof.dr. Tomislav Jozić

Prof.dr. Dževad Hodžić

Prim. dr. Braco Kulenović

Dr. Jasminka Krehić

Mr. Emira Hukić

Orhan Jašić

Dr. Ljerka Ostojić

Halida Vuković, prof.

Slobodan Samardžić Sam, prof.

Prof.dr. Velimir Valjan

 


------------------------------------------------------------------------------------------